Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Aktualności
24.10.2014

Koleżanki i Koledzy.
W związku z informacjami o nieprzestrzeganiu przez ŚOW NFZ wydanego komunikatu o informowaniu świadczeniodawców o przeprowadzeniu kontroli planowej z trzydniowym wyprzedzeniem prosimy o zgłaszanie takich przypadków do biura ŚIL.
tel.: 32 60 40 220
mail:
praktyki@izba-lekarska.org.pl

23.10.2014

Komisja Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi zaprasza do udziału w wyjeździe narciarskim do Włoch do doliny Alta Valtellina (zakwaterowanie w Hotelu Del Cardo *** w miejscowości Semogo).

22.10.2014

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
mamy
Pani Doktor Katarzynie Sopotnickiej
składa zespół lekarski i pielęgniarski Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

22.10.2014

Organizowane na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej III już Mistrzostwa Polski lekarzy w Squashu po raz pierwszy odbyły się w  nowej formule zawodów dwudniowych. Ubiegłoroczna frekwencja i  wzrastające zainteresowanie zawodami wymusiły podzielenie zawodów.   Impreza w tym roku odbyła się w dniach 11-12 października  w klubie Stary Hangar w Gliwicach.

21.10.2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 października w wieku 85 lat
zmarł
śp. dr n. med. Gerard Zubek

 

20.10.2014

W dniu 07.11.2014 (piątek) godz. 10.00  odbędzie się Konferencja  "CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O ZAKAŻENIACH WIRUSEM EBOLA"

17.10.2014

Uprzejmie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową, która odbędzie się w dniu 05.11.2014 (środa) godz. 12.00 
USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI W ASPEKCIE NAŁOŻONYCH PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW NA LEKARZA

16.10.2014

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zgodnie z powyższą ustawą, każdy lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek dokonywania aktualizacji danych w księdze rejestrowej zgodnie ze stanem faktycznym w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. W związku z tym,  prosimy o sprawdzenie poprawności danych zawartych w księdze rejestrowej swojej praktyki lekarskiej. Księgi dostępne są na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą http://rpwdl.csioz.gov.pl/.
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na poprawność danych adresowych, aktualizację miejsc udzielania świadczeń w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych oraz aktualizację informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, informację o kolejnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z jej skanem należy załączyć do księgi rejestrowej w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Przypominamy również, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, do tego celu służy praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy ujawnić i wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

 

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Rafał Kiełkowski

10.10.2014

Śląska Izba Lekarska zatrudni scenografa estradowego w związku z Jubileuszem 25-lecia reaktywacji samorządu lekarskiego na Śląsku. Zlecenie dotyczy aranżacji sceny na część oficjalną i występ wokalny. Oferty prosimy przesyłać do dnia 24 października br. na adres:
j.dasiak@izba-lekarska.org.pl , tel. 32 60 44 252.

Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara